rysunek satyryczny

Sam sobie winien?
Rysunek do miesiêcznika Atest. Pracownik zatrudniony na budowie miał poważny wypadek w wykopie. Pracodawca nie nie dał mu umowy określającej zakres jego obowiązków, lecz nie poczuwa się do odpowiedzialności, twierdząc, że umowa dotyczyła tylko sprzątania.