Usprawiedliwianie nieobecności. Rysunek


Usprawiedliwianie nieobecności.Ilustracja do miesięcznika Atest.