rysunek satyryczny

Rysunek do miesięcznika Atest.
Dowcip rysunkowy nawiązujący do artykułu o historii tramwajów