Roboczogodziny pierwotne. Rysunek do miesięcznika Atest.


U źródeł etosu i kultury pracy na ziemiach polskich.Rysunek do miesięcznika Atest.