Nowe obowiązki PIP. Rysunek do miesięcznika Atest.


Nowe obowiązki PIPRysunek do miesięcznika Atest.Krytyka dokładania Państwowej Inspekcji Pracy kolejnych obowiązków, m. in. kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców.