rysunek satyryczny

Mobbing.
Rysunek do miesięcznika Atest.