rysunek do miesięcznika

Rysunek do miesięcznika Atest.
Ilustracja do artykułu na temat przewidywania zagrożeń i doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej.