rysunek satyryczny


Rysunek do miesięcznika Atest.Artykuł o ginących zawodach.