rysunek satyryczny


Rysunek do miesięcznika Atest.Artykuł o biegłych sądowych.