ilustracja prasowa

Rysunek do miesięcznika Atest.
Ilustracja do artykułu o świadczeniach przedemerytalnych.