Ilustracja prasowa do miesięcznika Atest

Ilustracja do miesięcznika Atest.