Ilustracja prasowa do magazynu Atest. Rysunek ilustruje artykuł na temat obserwowania pracowników przez pracodawców. Autor: Sabina Antoniszczak.

Rysunek do miesięcznika Atest.
Artykuł na temat przepisu nakładającego na pracodawcę obowiązek wydawania pracownikom posiłków, które muszą być zapewnione w celach profilaktycznych, przy niektórych rodzajach prac.