rysunek satyryczny, ilustracja artykułu w miesięczniku Atest na temat Państwowej Inspekcji Pracy

Ilustracja do miesięcznika Atest.
Nowy zakres obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy, która ma się również zajmować problemem mobbingu i molestowania seksualnego w pracy, zestawiony z niedawną aferą wycieczki pracowników PIP, która zakończyła się sprawą o gwałt.