Ilustracja prasowa do magazynu Atest. Rysunek ilustruje artykuł na temat obserwowania pracowników przez pracodawców. Autor: Sabina Antoniszczak.

Rysunek do miesięcznika Atest.
Tekst o obserwowaniu pracowników przez pracodawców.