Ilustracja artykułu. Miesięcznik Atest

Rysunek do miesięcznika Atest.
Krytyka bezsensownego rozporządzenia dotyczącego pomiarów.