ilustracja do artykułu w miesięczniku Atest

Rysunek do miesięcznika Atest.
Artykuł napisany przez byłego inspektora pracy, krytykujący Państwową Inspekcję Pracy.