ilustracja do artykułu. Sabina Antoniszczak

Rysunek do miesięcznika Atest.
Artykuł p.t.: Puzzle są, trzebaje tylko poskładać, proponujący stworzenie spójnego systemu profilaktyki wypadkowej.