ilustracja prasowa. Sabina Antoniszczak

Rysunek do miesięcznika Atest.
Artykuł o problemach z zaaklimatyzowaniem się w pracy.