rysunek satyryczny do magazynu Atest Ochrona Pracy

Rysunek do miesięcznika Atest.
Artykuł o zanieczyszczeniu wody pitnej po powodzi.