Rysunek satyryczny. Sabina Antoniszczak

Rysunek do miesięcznika Atest.
Dowcip rysunkowy do numeru poświęconego produkcji samochodów.