Projekt graficzny albumu Julian Antonisz. Opowieści graficzne, wyd. korporacja ha!art, 2013
Projekt graficzny książki-albumu prezentującego komiksy Juliana Antonisza.