Projekt albumu - katalogu wystawy Polska na pierwszej stronie 1979-1989, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal. (okładka).


W albumie zaprezentowano pierwsze strony polskich i amerykańskich gazet z lat 1979-89 z artykułami o Polsce.
Teksty na temat wydarzeń w Polsce publikowane na pierwszych stronach amerykańskich dzienników The New York Times, The Washington Post i The Wall Street Journal są zestawione z pierwszymi stronami gazet ukazujących się w tym samym okresie w Polsce - Trybuny Ludu, Życia Warszawy, Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej.
Wybrane daty to momenty ważne dla polskiej drogi do wolności, wydarzenia, o których pisały gazety na całym świecie, takie jak wybranie Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II w 1978 roku, jego pielgrzymka do Polski w 1979, w 1983 i w 1987 r., strajk w Stoczni Gdańskiej w 1980 i wybranie Lecha Wałęsy przewodniczącym Solidarności, ogłoszenie przez gen. Jaruzelskiego Stanu Wojennego w 1981, zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki w 1984 r. i proces jego zabójców, referendum w 1987, strajki w 1988 r. oraz wydarzenia z 1989 roku zamykające wystawę: rozmowy Okrągłego Stołu, zwycięstwo Solidarności w pierwszych wolnych wyborach do Sejmu i Senatu, wybranie przez Zgromadzenie Narodowe gen. Wojciecha Jaruzelskiego prezydentem PRL, powołanie przez Sejm pierwszego niekomunistycznego premiera w historii powojennej Polski, Tadeusza Mazowieckiego. Ostatnie reprodukcje zaprezentowanie w książce to strony z Gazety Wyborczej z września 2002 roku z relacją z wystawy Polska na Pierwszej Stronie 1979-1989 w siedzibie Agory w Warszawie.
Album jest dwujęzyczny, nagłówki gazet amerykańskich są przetłumaczone na język polski a nagłówki z gazet polskich - na angielski. Książka pod redakcją Krystyny Stachowiak, Ewy Wierzyńskiej i Ewy Zadrzyńskiej.

Reprodukcjom dzienników towarzyszą teksty:
Polska na pierwszej stronie 1979-1989 (Poland on the Front Page 1979-1989). Krystyna Stachowiak, Ewa Wierzyńska, Ewa Zadrzyńska
Droga do wolności (Our road to Freedom). Adam Michnik
Jak Polska odmieniła moje życie (How Poland Changed My Life). Michael Dobbs
Warszawa (Warsaw). John Darnton
Nieśmiałe próby odwagi (Mad Dreams, Saving Graces). Michael Kaufman

www.polskanapierwszejstronie.com