Ilustracja do artykułu o przewidywaniu zagrożeń i doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej Dowcip rysunkowy do numeru Atestu o produkcji samochodów. Tytuł ilustracji - UFO Dowcip rysunkowy Ilustracja do miesiecznika Atest Ilustracja do miesiecznika Atest Ilustracja do miesiecznika Atest Dowcip rysunkowy do numeru miesięcznika Atest poświęconego pracy w laboratoriach Nowe obowiązki PIP. Ilustracja do miesięcznika Atest. Rysunkowa reklama prenumeraty miesięcznika Atest Huśtawka. Rysunek do magazynu Atest Ochrona Pracy Wykop. Rysunek do magazynu Atest Ochrona Pracy
Walka o ogień. Temat - produkcja zapałek. Rysunek do Atestu. Tronociąg. Rysunek do miesięcznika Atest Ochrona Pracy Ilustracja do artykułu w magazynie  Atest. Temat - PIP a mobbing i molestowanie seksualne w pracy, wycieczka pracowników PIP, która zakończyła się sprawą o gwałt Autorytet szefa. Rysunek do magazynu Atest Ochrona Pracy Rysunek do magazynu Atest Ochrona Pracy Rysunek do magazynu Atest Ochrona Pracy Rysunek do magazynu Atest Ochrona Pracy Świadczenia przedemerytalne - dociągnąć do emerytury. Rysunek do miesięcznika Atest Ochrona Pracy Tramwaje. Rysunek do miesięcznika Atest Ochrona Pracy B jak biegły. Rysunek do miesięcznika Atest Ochrona Pracy Grawer. Rysunek do miesięcznika Atest Ochrona Pracy Zanieczyszczenie wody pitnej po powodzi. Rysunek do artykułu w magazynie Atest  Sprzątanie. Rysunek do artykułu w magazynie Atest Ilustracja do miesięcznika Atest Ochrona Pracy. Temat - poziom akceptacji ryzyka na stanowisku pracy Ilustracja do miesięcznika Atest Ochrona Pracy. Ręczne prace transportowe na budowie. Rysunek do miesięcznika Atest. Zapowiedź rozpoczęcia na łamach Atestu kursu angielskiego dla pracowników BHP Ilustracja prasowa do Atestu. Artykuł o problemach z zaaklimatyzowaniem się pracownika w nowej pracy Ilustracja prasowa do Atestu. Artykuł o mediacjach w sprawach pracowniczych Ilustracja prasowa do Atestu. Drgania w autobusach a warunki pracy kierowcy. Ilustracja do artykułu o muzykoterapii w magazynie Atest Ilustracja do artykułu w magazynie Atest p.t. Puzzle są, trzeba je tylko poskładać, proponującego stworzenie spójnego systemu profilaktyki wypadkowej Usprawiedliwianie nieobecności. Ilustracja do artykułu w magazynie Atest Powstawanie katastrof. Ilustracja do artykułu w magazynie Atest Buble prawne. Ilustracja prasowa do artykułu w miesięczniku Atest Ochrona Pracy U źródeł etosu i kultury pracy na ziemiach polskich. Ilustracja prasowa do artykułu w miesięczniku Atest Ochrona Pracy Sommelier. Dowcip rysunkowy do Atestu nawiązujący do zamieszczonego w numerze wywiadu z sommelierem Samokrytyka. Rysunek do artykułu w Ateście, napisanego przez byłego inspektora pracy, krytykującego PIP Ilustracja prasowa do Atestu. Prawo pracy. Krytyka bezsensownego rozporządzenia dotyczącego pomiarów. Sokolnicy. Rysunek do artykułu w Ateście. Aresztowany behapowiec. Rysunek do magazynu Atest. Tekst o obciążeniu behapowca odpowiedzialnością za wypadek przy pracy. Inwigilacja. Ilustracja do miesięcznika Atest Ochrona Pracy. Artykuł o obserwowaniu pracowników przez pracodawców. Ilustracja do artykułu na temat przepisu nakładającego na pracodawcę obowiązek wydawania pracownikom posiłków, które muszą być zapewnione w celach profilaktycznych, przy niektórych rodzajach prac.